O nás

Jsme mladá prosperující společnost, zabývající se bezpečností práce, požární ochranou a všemi souvisejícími obory (viz naše nabídka služeb nebo přímý dotaz osobně/telefonicky/emailem).

V době neustále se měnící legislativy, která zpřísňuje požadavky a vyvíjí tak nátlak na zaměstnavatele i zaměstnance, je potřeba minimalizovat možná ohrožení zdraví zaměstnanců a zároveň i dopady kontrol ze strany státních dozorů. Proto Vám nabízíme své bohaté zkušenosti z našeho dosavadního profesního života, kde jsme se zabývali bezpečností práce, požární ochranou, činnostmi koordinátora BOZP na staveništi, obecnému i profesnímu vzdělávání zaměstnanců a řešením mnoha dalších, souvisejících, problematik. Máme za sebou zkušenosti z malých, středních, ale i velkých podniků, výrobních i stavebních, s kontrolami ze strany úřadů a institucí (inspekce práce, hygiena práce, hasičský záchranný sbor, certifikační orgány, atp.). Zúčastnili jsme se mnoha projektů a staveb v pozici koordinátora BOZP na staveništi, nebo technika BOZP, případně technika kvality (např. modernizace D1, výstavba kanalizací, mostů, komunikací, vodohospodářských děl, budov, atp.).

Nehrajeme si na hrdiny, ale vždy se snažíme, abychom zákazníkovi poskytli služby a informace v maximální kvalitě a efektivitě, ale zároveň s jeho minimálním zatížením.

S námi v pohodě a bez úrazu.

Podporujeme

NA KOLE DĚTEM

Na kole dětem je nadační fond Josefa Zimovčáka, desetinásobného mistra světa v jízdě na historickém vysokém kole - velocipedu, na podporu onkologicky nemocných dětí, který pomáhá už od roku 2010, kdy poprvé uskutečnil jízdu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Zapojit se může každý. Finančně nebo jen podporou ve formě účasti při jedné z akcí.
Více na www.nakoledetem.cz

ZMIJÁCI

Trampská osada Zmijáci je sdružení lidí se zájmem o přírodu, trampskou, folk, bluegrass a country muziku. Mezi její činnosti patří pořádání různých turistických a kulturních akcí. Tou nejvýznamnější je festival trampské, folk, bluegrass a country muziky Olešnická Kytka, která má za sebou už více jak 30ti letou historii a najejímž podiu se vystřídala spousta zvučných jmen jako například Hana a Petr Ulrychovi, Kamelot, Vlasta Redl, Wabi Daněk, Pavel Bobek, Robert Křsťan a druhá tráva, Věra Martinová, Jiří Schmitzer a mnoho dalších. Olešnické Kytce patří vždy první sobota v červnu.
Více se dozvíte na www.zmijaci.cz nebo na facebooku Zmijáci.