O nás

Jsme mladá prosperující společnost, zabývající se bezpečností práce, požární ochranou a všemi souvisejícími obory (viz naše nabídka služeb nebo přímý dotaz osobně/telefonicky/emailem).

V době neustále se měnící legislativy, která zpřísňuje požadavky a vyvíjí tak nátlak na zaměstnavatele i zaměstnance, je potřeba minimalizovat dopady kontrol ze strany státních dozorů. Proto Vám nabízíme své bohaté zkušenosti z našeho dosavadního profesního života, kde jsme se zabývali bezpečností práce, požární ochranou, činnostmi koordinátora BOZP na staveništi, obecnému i profesnímu vzdělávání zaměstnanců a řešením mnoha dalších, souvisejících, problematik. Máme za sebou zkušenosti z malých, středních, ale i velkých podniků, výrobních i stavebních, s kontrolami ze strany úřadů a institucí (inspekce práce, hygiena práce, hasičský záchranný sbor, certifikační orgány, atp.). Zúčastnili jsme se mnoha projektů a staveb v pozici koordinátora BOZP na staveništi, nebo technika BOZP, případně technika kvality (např. modernizace D1, výstavba kanalizací, mostů, komunikací, vodohospodářských děl, budov, atp.).

Nehrajeme si na hrdiny a v případě, že si nejsme jisti, víme, na koho se obrátit, abychom zákazníkovi poskytli služby a informace v maximální kvalitě a efektivitě, ale zároveň s jeho minimálním zatížením.

S námi v pohodě a bez úrazu.

Podporujeme

NA KOLE DĚTEM

Na kole dětem je nadační fond Josefa Zimovčáka, desetinásobného mistra světa v jízdě na historickém vysokém kole - velocipedu, na podporu onkologicky nemocných dětí, který pomáhá už od roku 2010, kdy poprvé uskutečnil jízdu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Zapojit se může každý. Finančně nebo jen podporou ve formě účasti při jedné z akcí.
Více na www.nakoledetem.cz

ZMIJÁCI

Trampská osada Zmijáci je sdružení lidí se zájmem o přírodu, trampskou, folk, bluegrass a country muziku. Mezi její činnosti patří pořádání různých turistických a kulturních akcí. Tou nejvýznamnější je festival trampské, folk, bluegrass a country muziky Olešnická Kytka, která má za sebou už více jak 30ti letou historii a najejímž podiu se vystřídala spousta zvučných jmen jako například Hana a Petr Ulrychovi, Kamelot, Vlasta Redl, Wabi Daněk, Pavel Bobek, Robert Křsťan a druhá tráva, Věra Martinová, Jiří Schmitzer a mnoho dalších. Olešnické Kytce patří vždy první sobota v červnu.
Více se dozvíte na www.zmijaci.cz nebo na facebooku Zmijáci.