Omlouváme se za sníženou kvalitu zobrazení, zoůsobenou rekonstrukcí našich webových stránek.


O nás

Jsme mladá prosperující společnost, zabývající se bezpečností práce, požární ochranou a všemi souvisejícími obory (viz naše nabídka služeb nebo přímý dotaz osobně/telefonicky/emailem). V době neustále se měnící legislativy, která zpřísňuje požadavky a vyvíjí tak nátlak na zaměstnavatele i zaměstnance, je potřeba minimalizovat dopady kontrol ze strany státních dozorů. Proto Vám nabízíme své bohaté zkušenosti z našeho dosavadního profesního života, kde jsme se zabývali bezpečností práce, požární ochranou, činnostmi koordinátora BOZP na staveništi, obecnému i profesnímu vzdělávání zaměstnanců a řešením mnoha dalších, souvisejících, problematik. Máme za sebou zkušenosti z malých, středních, ale i velkých podniků, výrobních i stavebních, s kontrolami ze strany úřadů a institucí (inspekce práce, hygiena práce, hasičský záchranný sbor, certifikační orgány, atp.). Zúčastnili jsme se mnoha projektů a staveb v pozici koordinátora BOZP na staveništi, nebo technika BOZP, případně technika kvality (např. modernizace D1, výstavba kanalizací, mostů, komunikací, vodohospodářských děl, budov, atp.).

Nehrajeme si na hrdiny a v případě, že si nejsme jisti, víme, na koho se obrátit, abychom zákazníkovi poskytli služby a informace v maximální kvalitě a efektivitě, ale zároveň s jeho minimálním zatížením.

S námi v pohodě a bez úrazu.