Bezpečnost práce

V této oblasti pro Vás nabízíme:

  • zpracování, revize a vedení dokumentace dle platné legislativy
  • kategorizace prací
  • roční prověrky BOZP v podniku dle platné legislativy
  • pravidelný dozor na pracovištích
  • vyhledávání a hodnocení rizik
  • řešení, šetření příčin a hlášení PÚ, vč. stanovení optření proti opakování
  • kategorizace prací
  • měření fyzikálních veličin
  • zastupování při jednání s orgány státního dozoru (inspekce práce, hygiena práce, atp.)

Neváhejte a kontakujte nás. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy či zpracujeme nabídku přímo pro Vaši společnost.