Vybrané reference

V oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany zajišťujeme kompletní služby. Provádíme pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a řidičů referentských vozidel, profesní školení (vazačů, jeřábníků, lešenářů, řidičů manipulačních vozíků, strojníků, atd.). Dále provádíme pravidelné prověrky BOZP na pracovištích, pravidelné preventivní požární prohlídky užívaných prostor, řešení pracovních úrazů, zpracování potřebné dokumentace a zastupování při kontrolách (např. HZS, KHS, inspekce práce, atd.), revize vyhrazených technických zařízení (zdvihacích, tlakových, elektrických) a interní audity.

Pro stavební firmy zajišťujeme také pravidelné kontroly BOZP a PO na stavbách.

Dále také pořádáme odborné exkurze pro studenty technických škol (např. na stavbách nebo ve výrobních společnostech).

Níže uvádíme seznam vybraných společností, se kterými spolupracujeme, případně jsme spolupracovali.