Technický/stavbení dozor investora

V této oblasti pro vás zprostředkujeme:

  • zastupování investora na stavbě
  • dohled nad kvalitou a prováděných prací a dodávek
  • dohled nad dodržováním harmonogramu výstavby a dodávek
  • dohled nad souladem prováděných prací a dodávek se schválenou projektovou dokumentací
  • učast na stavbě při laboratorních zkouškách a přejímce "zakrývaných prací" (tj. například zkoušky únosnosti podloží nebo napojení kanalizace, atp.)
  • komunikace se stavebním úřadem
  • spolupráce se stavbyvedoucím a projektantem

Neváhejte a kontakujte nás. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy či zpracujeme nabídku přímo pro Vaši společnost.