Činnosti koordinátora BOZP na staveništi

V této oblasti Vám nabízíme:

  • zpracování potřebné dokumentace (plánu BOZP, oznámení o zahájení prací, atp.) a to jak průběhu přípravy, tak v průběhu realizace
  • činnosti koordinátora BOZP na staveništi
  • pravidelné kontroly staveniště (vč. zápisů do deníku BOZP či stavebního deníku a zasílání zpráv z jednotlivých konrol)
  • aktivní účast na kontrolních dnech

Neváhejte a kontakujte nás. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy či zpracujeme nabídku přímo pro Vaši společnost.